Oranjecomité Sittard

Foto v.l.n.r. Stefan Ochse, Dre Hermans, Shannen Jerbouh, Tom Smeets, Wouter IJpelaar, Betty Voorhuijzen, Jacques Pfennings, Jimmy Nuchelmans.

De uitreiking en aansluitende receptie vindt plaats in de ochtend in de Sittardse stadsschouwburg en is voor iedereen toegankelijk. Koningsdag zelf begint met een feestelijke muzikale oecumenische dienst in de St.Petruskerk. In het bijzonder zijn hiervoor de (oud)gedecoreerden en hun naaste uitgenodigd maar ook iedereen die zich bij koningsdag betrokken voelt.

Het comité bestaat uit de volgende leden:

 

Wouter IJpelaar, voorzitter

Tom Smeets, penningmeester

Betty Voorhuijzen, secretaris

Jacques Pfennings, lid

Jimmy Nuchelmans, lid
Stefan Ochse, lid
Dre Hermans, lid
Shannen Jerbouh, lid