Oranjecomité Sittard

Hoogtepunt van het Oranjecomité is de jaarlijkse viering van Koningsdag. De dag ervoor, 26 april 2018, is het comité aanwezig bij de lintjesregen; de jaarlijkse uitreiking van de koninklijke onderscheidingen aan medeburgers die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

De uitreiking en aansluitende receptie vindt plaats in de ochtend in de Sittardse stadsschouwburg en is voor iedereen toegankelijk. Koningsdag zelf begint met een feestelijke muzikale oecumenische dienst in de St.Petruskerk. In het bijzonder zijn hiervoor de (oud)gedecoreerden en hun naaste uitgenodigd maar ook iedereen die zich bij koningsdag betrokken voelt.

Het comité bestaat momenteel uit de volgende leden:

 

Wouter IJpelaar, voorzitter

Tom Smeets, penningmeester

Betty Voorhuijzen, secretaris

Jacques Pfennings, lid

Jimmy Nuchelmans, lid
Stefan Ochse, lid
Dre Hermans, lid
Shannen Jerbouh, lid